W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu Polska jako pierwsza stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej i sowieckiej totalitarnej agresji. Wybuch II wojny światowej przed osiemdziesięciu laty był przerażającą tragedią dla dziejów Polski, Europy i świata.

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się w niedzielę o godz. 4.30 w Wieluniu (woj. łódzkie) z udziałem Prezydentów Polski i Niemiec. Wieluń nazywany jest „polską Guernicą”. To jedno z pierwszych polskich miast zbombardowanych 1 września 1939r., choć nie było tu przemysłu, jednostek wojskowych, ani innych obiektów o strategicznym znaczeniu. Pierwsze bomby spadły na szpital, mimo widocznych na budynku symboli Czerwonego Krzyża. Pod gruzami zniknęła większość miasteczka.

Tak więc w Wieluniu rozpoczęła się straszliwa II wojna światowa, która dotknęła Polskę a następnie wiele innych narodów. Z czasem objęła ona swoim zasięgiem większą część Europy i Azji, północną Afrykę, a także oceany: Atlantyk i Pacyfik. W sumie spośród wszystkich biorących w niej udział narodów zginęło ponad 56 milionów ludzi, w tym od ok. 6  milionów polskich obywateli (Polaków, Żydów, Romów i innych narodowości; por. T. Szarota – W. Majerski, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami), co stanowi najwyższy odsetek zabitych w porównaniu z innymi krajami, gdzie toczyły się działania wojenne.

Centralne uroczystości odbyły się Na placu Piłsudskiego w Warszawie. W obchodach udział wzięło 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrali prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence.