Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się na sali gimnastycznej w dniu 02 września 2019 roku, tj. poniedziałek o godz. 9.15. Następnie w przydzielonych salach lekcyjnych spotkali się uczniowie  ze swoimi wychowawcami klas. A oto wychowawcy: oddział przedszkolny-mgr Ewa Kliczka, klasa I -Emilia Łączka, klasa II-mgr Edyta Strug, klasa III -mgr Aneta Podleśna, klasa V – mgr Dagmara Martynowska, klasa VI-mgr Ewa Chojnacka, klasa VII -mgr Agnieszka Chomicka, klasa VIII -mgr Regina Wójcik.

Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był czasem radosnym, ale także wypełnionym pracą, gdyż tylko wtedy osiągniecie dużo sukcesów. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.