Warsztaty z dziedziny profilaktyki

W dniu 14.05.2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne z wykwalifikowanym edukatorem Teatru „Kurtyna” z Krakowa, dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania ich skutków. Teatr „Kurtyna” obok działalności związanej z wystawianiem spektakli i przedstawień proponuje uczniom  warsztaty o tematyce profilaktyki. Poziom merytoryczny warsztatów oparty był na założeniach profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej dla  uczniów klas szkoły podstawowej (od poziomu klasy IV), bez względu na stopień zagrożenia zachowaniami ryzykownymi i problemowymi. Podczas warsztatów poruszono następującą tematykę:

-konflikt, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i w szkole;

-empatia i zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, itp. na tle rodzinno – kulturowym oraz ogólnospołecznym;

-nasilające się zjawisko przemocy wśród dzieci i młodzieży, pomoc pokrzywdzonym dzieciom.

Warsztaty zostały w całości sfinansowane przez Urząd Gminy Konopnica, za co serdecznie dziękujemy.