Organizator krajowy udostępnił wyniki na kontach Szkolnych Opiekunów Konkursu. Wykaz zawiera wyniki wszystkich uczestników, którym przyznano dyplomy za udział i wyróżnienia, które zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego. Indywidualny wynik każdego ucznia biorącego udział w konkursie wraz z punktacją zostanie przesłany Rodzicom na dziennik elektroniczny LIBRUS.

Kategoria: ŻACZEK – klasa 2 szkoły podstawowej, udział w konkursie wzięło udział  6 uczniów. Aby otrzymać wyróżnienie należało zdobyć co najmniej 63 pkt na 97  pkt możliwych do uzyskania.

Kategoria MALUCH – klasa 4 szkoły podstawowej udział w konkursie wzięło udział 3 uczniów. MACIEJ GÓŹDŹ- WYRÓŻNIENIE. Aby otrzymać wyróżnienie w tej kategorii, należało zdobyć co najmniej 73,25 pkt na 111,00 pkt możliwych do uzyskania.

Kategoria BENIAMIN – klasa 6 szkoły podstawowej udział w konkursie wzięło udział  6 uczniów. Aby otrzymać wyróżnienie w tej kategorii, należało zdobyć co najmniej 112,25 pkt na 144 pkt możliwych do uzyskania.

Kategoriia KADET – klasa 7 szkoły podstawowej udział w konkursie wzięło udział  2 uczniów.  Aby otrzymać wyróżnienie w tej kategorii, należało zdobyć co najmniej 104,00 pkt na 144 pkt możliwych do uzyskania.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, Pani mgr Dagmarze Martynowskiej za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły. Zapraszamy do udziału w  jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w następnym roku szkolnym 2019/2020.