„Bezpieczna droga do szkoły”, pod takim hasłem w piątek 10 maja 2019r. odbyło się na terenie szkoły spotkanie z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Bełżycach, sierż. szt. Rafałem Zdunem. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach publicznych  pieszych i rowerzystów, aby ci wiedzieli jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach szkolnych.

Policjant omówił zadania, jakie najczęściej wykonują podczas służby, zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza nim. Szczególną uwagę funkcjonariusz zwrócił na zasady obowiązujące przy przechodzeniu przez jezdnię w miejscu oznakowanym i nieoznakowanym, miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów, przewożeniu dzieci samochodem oraz jak należy zachowywać się bezpiecznie jeżdżąc rowerem. Zwrócił też uwagę na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych lub kamizelek. Innym istotnym tematem pogadanki było omówienie prawidłowego zachowania się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi, zasadami korzystania z telefonów komórkowych w placówkach oświatowych w których zapisy statutu zabraniają korzystania z urządzeń na terenie obiektów.

Dzieci  z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach, zadawały pytania i chętnie odpowiadały na pytania. Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami m. innymi takimi jak szkoły, ma na celu wykształcenie u dzieci i młodzieży właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat. Organizatorem spotkania była mgr Dagmara Martynowska, wychowawca klasy IV.