Zajęcia w ramach projektu z WSEiI w Lublinie

W dniach 15-16.04.2019r., uczniowie z naszej szkoły biorący udział w projekcie udali się z opiekunami mgr A. Chomicką- szkolnym koordynatorem projektu, mgr R. Wójcik i mgr D. Martynowską na zajęcia zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4.  Zajęcia z uczniami realizowano w auli, pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoriach w kilku blokach tematycznych: „Gry komputerowe-szansa czy strata czasu?”, „E-sport, czym jest i jak może inspirować”, „Człowiek przedsiębiorczy”. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć pokaz pracy skanera 3D, zapoznali się z podstawą obsługą elektronowego mikroskopu skaningowego. Na konferencji spotkali się z Zastępcą Prezydenta  Miasta Lublin ds. społecznych Panią Moniką Lipińską.

Następnego dnia uczniowie pracowali w grupach: logiczno-matematycznej, przyrodniczej, wizualno-przestrzennej i kinestetyczno-ruchowej. Zajęcia nie tylko odkrywały świat nauki, ale pokazały, jak pasje mogą przerodzić się w przyszłości na fajną i lubiana pracę zawodową.

Natomiast w dniu 17.04.2019r., tj. środa odbyły zajęcia warsztatowe z Minecraft Education Version na terenie szkoły, również w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia I grupy poprowadziła Pani mgr Edyta  Nowak, II grupa miała zajęcia z Panem Piotrem Mitura, edukatorami  Edukacji  3.0. z Puław, partnera projektu.

Warsztaty pt. „Marsjańska  przygoda” z wykorzystaniem zestawów LEGO Education We Do to innowacyjny sposób nauki   przedmiotów ścisłych (STEM- Science – Nauka, Technology-Technologia, Engineering- Inżynieria and Math-Matematyka), który inspiruje do praktycznej nauki poprzez zabawę. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli konstrukcje i mechanizmy z klocków LEGO Education, a następnie programowali je za pomocą bloków z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego oprogramowania.

Zajęcia dostosowane były do młodego wieku uczniów (zróżnicowana złożoność kart pracy, różnorodne problemy do rozwiązania i stopień trudności zastosowanych mechanizmów i konstrukcji itp.). Na każdych zajęciach realizowany jest osobny projekt, podczas którego dzieci zetkną się z różnymi zagadnieniami technicznymi, fizycznymi i matematycznymi. Uczniowie podzieleni zostali na dwuosobowe zespoły. Na każdy zespół przypadał jeden zestaw klocków LEGO oraz jeden komputer z zainstalowanym środowiskiem programistycznym.

Zajęcia z Lego Education WeDo prowadzone były przez trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi podczas zajęć, zgodnie z koncepcją LEGO Education oraz wykorzystaniem dedykowanych zestawów: LEGO Education 9585 – WeDo Resource Set, LEGO Education 9580 – WeDo Construction Set, LEGO Education 45300 – WeDo 2.0 Core Set oraz licencją wielostanowiskową WeDo (2000094).

Realizacja całego cyklu zajęć przyczyni się do wzrostu umiejętności z zakresu twórczego myślenia, logicznego rozumowania oraz wnioskowania u dzieci biorących udział w projekcie.  Pozwala poznanie pojęć związanych z robotyką, automatyką i informatyką stanowiąc dobry wstęp do dalszej nauki robotyki i programowania.