Zapraszamy do zapoznania się z zasadami  rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Stasinie na rok szkolny 2019/2020. Więcej szczegółów, informacji, druków do pobrania, znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja 2019/2020”, a także kontaktując się z sekretariatem szkoły, tel. 81 50-31-039, dyrektorem szkoły mgr Jackiem Wójcikiem lub odwiedzając strony internetowe szkoły: www:spstasin.com.pl

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej  do  kl. I.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka doklasy I – spoza obwodu szkoły

3. Deklaracja_o_kontynuowaniu_posyłania_dziecka_do_oddziału_przedszkolnego

4. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu szkoły-1

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły-1

6. Karta zgłoszenia do swietlicy szkolnej