Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma … swoje święto! 14 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14 , czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Pi to stała matematyczna określana jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Wynosi w przybliżeniu – 3,141592… Jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610  roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Zapis ten wyryto nawet na jego nagrobku.

Również w  naszej szkole obchodzono Dzień Liczby Pi. Był to iście matematyczny dzień pełen konkursów, quizów i zagadek. Od samego rana korytarze udekorowane były wierszami dotyczącymi liczby Pi, plakatami i planszami zawierającymi informacje  i ciekawostki dotyczące tej magicznej i wyjątkowej liczby.  Uczniowie świetnie bawili się w trakcie  turniejów,  podczas których musieli wykazać się dużą znajomością wiedzy dotyczącej liczby Pi, jak również mogli się pobawić w szukanie jak największej liczby wyrazów zawierającej cząstkę pi np.: pierniki, pióro itp. Uczniowie  również bardzo chętnie brała udział w konkursach indywidualnych. Dużą  grupę chętnych zgromadził konkurs wiedzy o liczbie Pi. Dużo emocji  dostarczył również konkurs na zapamiętanie jak największej liczby cyfr po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.

Nie zapomnieliśmy także o najmniejszych uczniach naszej szkoły z klas 0-II, którzy również mogli wziąć udział w konkursie, przedstawiając liczbę Pi w dowolnie wymyślony sposób. Napłynęło wiele ciekawych prac.

Takie konkursy poszerzają wiadomości uczniów, dostarczają wiele emocji, ale przede wszystkim pobudzają ciekawość poznawczą i zainteresowanie piękną, ale trudną dziedziną wiedzy, jaką jest matematyka. Liczba Pi na pewno zostanie w pamięci uczniów, nawet tych mniej uzdolnionych matematycznie.