Sprzątanie Świata 2017

koniec2017

Nie ma śmieci – są surowce” pod takim hasłem, po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata.

Na początku udziału we wspólnej lekcji poszanowania środowiska, przewodniczący klas w nietypowy sposób przedstawili cele i krótką historię Sprzątania Świata. Zachęcali kolegów do właściwego segregowania odpadów. Uświadamiali, jak waży jest recykling i odpowiedzialność za swoje codzienne postępowanie przyjazne środowisku.

Następnie, po otrzymaniu rękawic ochronnych i worków, każda klasa wyruszyła na swój wyznaczony rejon. Motywacją do dokładnego i uważnego sprzątania wyznaczonego obszaru, było znalezienie ukrytej informacji z „nagrodą” dla klasy. Niespodziankę znalazła klasa V.

Gratulujemy!

mgr Regina Wójcik- nauczyciel przyrody

 

.