alt

Pokazowe lekcje tańca

 alt

W dniu 18.09.2017r. w naszej szkole gościliśmy instruktorów tańca z Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier. Prowadzenie szkółki to autorski program Karoliny Felskiej i Krzysztofa Wasilewskiego, 20-krotnych mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata w Tańcach Towarzyskich. To oni stworzyli wyjątkową formułę zajęć dla dzieci, a szkoląc instruktorów rozpowszechnili ją w całej Polsce. Dzisiaj program ten jest realizowany w wielu miastach Polski.
Na zajęciach edukacyjno – dydaktycznych dzieci poznają różne formy taneczne (tańce towarzyskie, narodowe, dyskotekowe itp.) oraz podstawy savoir – vivre. Wiedza, by była łatwo przyswajalna, przekazywana jest w formie zabawy, konkursów i scenek teatralnych. Program ma cztery stopnie, każdy przeznaczony jest dla dzieci w innym wieku (TALENTY – I klasa, ZŁOTA GWIAZDA – II klasa, GIGANCI – III klasa, GIGANCI – IV klasa).
Podczas pokazu każde dziecko otrzymało ulotkę reklamową z deklaracją zapisania się na zajęcia. Wypełnioną ulotkę zainteresowani rodzice składają u wychowawców szkoły do dnia 20.09.2017r. tj. środa. Zapisów można dokonywać też przez stronę internetową szkoły tańca. Adres e-mailowy na ulotce. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie 12 osobowej grupy dzieci. Każdy uczestnik wpłaca jednorazową opłatę członkowską w wysokości 35 zł. za dany rok szkolny. Miesięczny koszt zajęć 45 minutowych (jeden raz w tygodniu) wyniesie ok. 55,00zł. W koszt wliczone są naklejki, gadżety, drobne upominki dla uczestników.

 

Natomiast w dniu 19.09.2017 roku swoją ofertę zajęć przedstawiła instruktor Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych, Pani Monika. W  zajęciach pokazowych uczestniczyły dwie drupy: oddział przedszkolny i klasa I, druga grupa to uczniowie klas III-VII. Miesięczny koszt zajęć przy grupie większej jak 10 uczestników 30,00 zł. Czas trwania zajęć 45 minut, jeden raz w tygodniu. Rodzice zainteresowani posyłaniem dziecka na zajęcia otrzymają na zebraniu w dniu 19.09.2017 roku deklaracje, które należy wypełnić i złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie do następnego dnia.

Terminy zajęć zostaną ustalone po zebraniu deklaracju uczestnictwa w zajęciach.