alt

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 alt

Jeszcze wczoraj beztroska zabawa i spanie do południa, a już dzisiaj wczesna pobudka i pierwszy dzień w szkole. Nie pierwszego, ale w tym roku czwartego września uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny 2017/2018. Nieco inny, bo już w warunkach szkoły po przeprowadzonej przez rząd reformie systemu oświaty, reformy która spowodowała również zmiany w naszej szkole. Do tej pory uczniowie uczęszczali do niej przez sześć lat. Teraz, pierwszy raz po siedemnastu latach pojawiła się klasa siódma, a za rok ósma.

Dyrektor mgr Jacek Wójcik bardzo  serdecznie powitał zgromadzonych uczniów, rodziców nauczycieli, pracowników administracyjno obsługowych. Następnie przedstawił nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole. Życzył wszystkim uczniom sumienności  w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych i jak najlepszych wyników w nauce. Po części oficjalnej w salach lekcyjnych spotkali się wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi, aby przedstawić im plan zajęć i przekazać najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły, otrzymania darmowych podręczników.