koniec2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

koniec2017

Zakończenie roku szkolnego to szczególny moment. Od samego rana szkoła zapełniła się elegancko ubranymi dziećmi z rodzicami, trzymającymi w dłoniach pęki kwiatów, słodkie upominki. W powietrzu wyczuwało się radość wymieszaną ze smutkiem związanym z faktem zakończenia roku szkolnego.

Uczestników spotkania powitał Dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik, który w swoim wystąpieniu podsumował pracę szkoły oraz podziękował nauczycielom, pracownikom szkoły za wytężoną pracę w bieżącym roku szkolnym. Podziękowania otrzymali również Rodzice, bez których nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć. Dyrektor zwrócił uwagę, że jest to rok szkolny w którym po raz pierwszy od kilku lat nie żegnaliśmy szóstoklasistów jako absolwentów szkoły podstawowej. Jak wszyscy wiemy nasza szkoła, przekształciła się w wyniku reformy systemu edukacji w szkołę ośmioklasową, uczniowie będą więc kontynuowali naukę w klasie VII i VIII. Od 4 września kadrę pedagogiczną zasilą nowi nauczyciele, lub nauczyciele powracający z urlopów dla poratowania zdrowia, między innymi: geografii, chemii i fizyki, biologii, muzyki, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, a może też innych przedmiotów?

Następnie Dyrektor szkoły z wychowawcą mgr Reginą Wójcik wręczył stypendium za wyniki w nauce w II semestrze uczennicy klasy V Nikoli Kowalczyk, a Rodzicom uczennicy List Gratulacyjny. Nikola otrzymała również dyplom i nagrody od organizatora konkursu, za zdobycie wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci zorganizowanym przez KRUS „Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki chemiczne to nie zabawa”. Były też dyplomy i nagrody dla wyróżnionych uczniów w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” dla Macieja Góździa z kl. II oraz Pauliny Gęca z klasy IV. To duży sukces naszych uczniów, gratulujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz Pani mgr Anicie Kozłowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie nauczycieli kończących pracę w naszej placówce, zatrudnionych na zastępstwie, tj. Pani Ewy Dudek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Pani mgr Joanny Peciak-nauczyciel w-f, Pani Katarzyny Słowik-nauczyciel j. angielskiego, Pani Katarzyny Wadowskiej –wychowawczyni oddziału przedszkolnego. Dziękując odchodzącym nauczycielom dyrektor zwrócił uwagę na odpowiedzialność i zaangażowanie z jakim wykonywali swoje obowiązki, mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów.

Ten rok należy już do przeszłości. Przed uczniami i nauczycielami wakacje. Wierzymy, że dwa letnie miesiące dostarczą Wam wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać energii na nowy rok szkolny. Życzymy Wam słonecznych, radosnych a przede wszystkim – bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!