„Klasowe czytanie – bajki mojego dzieciństwa” – podsumowanie akcji.

Czym jest czytanie? Jest składową ogólnego wykształcenia. Dzięki umiejętności czytania uzupełniamy i zdobywamy informacje. Prawidłowe czytanie polega nie tyle na opanowaniu techniki, ile na umiejętności rozumienia sensu czytanego tekstu. Bez tej umiejętności nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie w świecie. Potrzeba czytania i kontaktu z książką występuje u większości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dążąc do rozwinięcia tej umiejętności konieczne jest budowanie już w okresie wczesnoszkolnym zdolności do samooceny, która wyzwala i pobudza motywację dziecka, dostarcza bodźców do maksymalnego wysiłku. Już uczeń klasy trzeciej posiada świadomość, że nauczanie i uczenie się to sposób poznawania rzeczywistości. Czytanie to najprostszy sposób wpływający na kształtowanie osobowości dziecka. Dziecko na każdym etapie rozwoju powinno mieć kontakt z książką. Książka spełnia ważną rolę w wychowaniu dziecka. Z punktu widzenia psychologii książka zaspokaja potrzeby estetyczne, wzorów zachowań, utożsamiania się z bohaterem, informacji o świecie zewnętrznym, rozrywki, akceptacji społecznej.

Z raportu Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że około 60% Polaków nie czyta książek. W związku z tym należy położyć szczególny nacisk na rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. Musimy być świadomi, że nikt nie rodzi się czytelnikiem. Zainteresowanie książką oraz zamiłowanie do czytania powinno być rozwijane jak najwcześniej. My nauczyciele i rodzice jesteśmy świadomi tego, że czytanie kształtuje nasz wewnętrzny świat, zaś odpowiednio dobrana literatura pomaga w budowaniu systemu wartości, wskazuje priorytety.

Zamiłowanie do czytania rodzi się we wczesnych etapach rozwoju, ponieważ tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa. Czytając dziecku od najmłodszych lat sprawimy, że zachowa ten dorobek na całe życie.

Dążąc do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych wśród swoich uczniów we wrześniu zainicjowałam akcję „Klasowe czytanie – bajki mojego dzieciństwa”. Literackie powitanie jesieni było zarazem inauguracją czytelniczego przedsięwzięcia. Od tego dnia w każdy piątek w godzinach porannych, w fotelu „Klasowego Bajarza” zasiadał zaproszony gość, przybywający na spotkanie. Odwiedzili nas nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, rodzice, starsi koledzy, by od maja zaszczytne miejsce mogli zająć chętni uczniowie naszej klasy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem śledziły losy książkowych bohaterów. Literackie spotkania dostarczały niezapomnianych wrażeń.

Dobra książka to doskonały pomysł na każdą wolną chwilę, zaś wakacje to idealny czas na bezpośredni kontakt z książką niezależnie od pogody, miejsca czy pory dnia.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Zatem odpoczywajmy w towarzystwie książki.

Wychowawca klasy II
Ewa Dudek