pomoc

Uczyli się udzielania pierwszej pomocy

pomoc

25 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się&nbspszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięli w nim udział uczniowie klasy IV, przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową, którego część teoretyczną zaplanowano na 16 maja, a część praktyczną na początku czerwca 2017 roku.

Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, ćwiczyli zakładanie opatrunków na rany, trenowali na specjalistycznych fantomach medycznych m.in. przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u&nbspdzieci i dorosłych, wykonywanie defibrylacji automatycznej AED oraz układanie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej ustalonej. Każdy z&nbspuczestników otrzymał zaświadczenie ukończenia kursu.

Kurs zorganizował dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik, a przeprowadziła go Pani Katarzyna Radzikowska-ratownik medyczny.

mgr Anita Kozłowska-administrator strony