czytaniegosiek

Lektury nigdy dość…

czytaniegosiek

W dniu 28 marca br. gościliśmy na spotkaniu czytelniczym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Motyczu. Spotkanie to było pierwszym z cyklu spotkań „Znani Motyczanie dzieciom” i odbyło się w ramach uświetnienia obchodów 700-lecia Motycza.

W części pierwszej miała miejsce prezentacja dotycząca świata ukazanego w&nbsp„Opowieściach z Narnii„, po czym fragmenty tego utworu odczytał i&nbspskomentował, zaproszony na tę okazję, gość specjalny – kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL – dr hab. Paweł Nowak (na zdjęciu).

Kolejnym punktem programu były warsztaty medialne poprowadzone przez wspomnianego wyżej gościa. Wzięły w nich udział m.in. uczennice klasy VI-tej naszej szkoły, które aktywnie udzielają się na forum szkolnej gazetki – „Stasinka”. Były to: Ola Mazurek, Zuzia Kotowska i Ania Wójtowicz. Uczestnicy warsztatów zapoznali się&nbspz&nbsprodzajami tytułów i nagłówków wykorzystywanych w mediach oraz uczyli się&nbspodpowiednio dobierać tytuł do konkretnego tekstu. Wiedza niewątpliwie bardzo pożyteczna w dziennikarskim fachu.

Miłym akcentem wieńczącym opisane spotkanie był słodki poczęstunek, który sprzyjał wymianie wrażeń, służył wzajemnemu poznaniu i integracji zarówno uczniów, jak&nbspi&nbspnauczycieli przybyłych z okolicznych szkół.

mgr M. Zawistowska – nauczyciel j. polskiego