filatelisci

Jak zbierać znaczki pocztowe?

filatelisci

Fot. R. Wójcik. Wiesław Greszata – Prezes Zarządu Koła Filatelistycznego nr 21 w Lublinie, Janusz Koput – Członek Polskiego Związku Filatelistów podczas spotkania z uczniami naszej szkoły.

Na to i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź zaproszeni przez dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika, goście, Panowie: Wiesław Greszata i Janusz Koput pasjonaci filatelistyki.

Pan Janusz Koput jest między innymi Członkiem Honorowym PZF i Honorowym Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”, członkiem Polskiego Związku Filatelistów. Autorem i wydawcą katalogu polskich znaków pocztowych o tematyce kolejowej, prac badawczych z zakresu znaków fiskalnych.

W świat znaczków pocztowych i filatelistyki naszych uczniów wprowadził Pan Wiesław Greszata – prezes Zarządu Koła Filatelistycznego nr 21 w Lublinie, który wyjaśnił uczniom czym jest filatelistyka, czym się zajmuje oraz co można kolekcjonować. Następnie Janusz Koput w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczniom co może się znajdować na znaczku pocztowym, czy jak można klasyfikować kolekcje znaczków. Wszystkie przekazywane ciekawostki ubarwiane były wieloma informacjami dotyczącymi poszczególnych znaczków.

Podczas spotkania uczniowie mieli również okazję zobaczyć kolekcje znaczków przywiezione przez naszych gości, w której znajdował się m.in. pierwszy polski znaczek pocztowy. Na zakończenie tego ciekawego spotkania uczniowie zachęcani do rozpoczęcia przygody z kolekcjonowaniem znaczków otrzymali od naszych gości pakiety znaczków pocztowych, które być może staną się początkiem niezwykłych kolekcji.

Zaplanowane na dzień dzisiejszy spotkanie uczniów klasy II i III z Panią Anną Frymus  Regionalnym Koordynatorem d.s. Filatelistyki Poczty Polskiej, z przyczyn osobistych zostało przełożone na inny termin.

mgr Anita Kozłowska-opiekun S.U.