ula pozegnanie

Podziękowania za długoletnią pracę

ula pozegnanie

Fot. R. Wójcik. Na zdjęciu dyr. szkoły mgr Jacek Wójcik, Przewodnicząca R.R. Beata Kutwa, mgr Urszula Lizut, która dziękuje za kwiaty i życzenia otrzymane od społeczności szkolnej.

W dniu zakończenia roku szkolnego miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pożegnanie i podziękowanie za długoletnią pracę, nauczycielowi mianowanemu Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Urszuli Lizut, która z dniem 01 września 2016 roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Pani Urszula Lizut rozpoczęła pracę w naszej szkole w roku 1983 roku, jako nauczyciel nauczania początkowego. W latach 1985-1990 pełniła funkcję Kierownika Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej w Stasinie, a od 01.09.1990 roku do 31.08.1995 roku funkcję dyrektora szkoły.

W roku 1992, kiedy szkoła prawie doszczętnie spłonęła, mieszkańcy, U.G w Konopnicy, K.O. w Lublinie wspólnie wyłożyli pieniądze na odbudowę. Konieczność odbudowy stała się okazją do rozbudowy. Trwało to rok i dwa miesiące. 27 listopada 1993 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wtedy, Pani mgr Urszula Lizut – ówczesny dyrektor szkoły, Pan Witold Krzyszczak – Przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły, Śp. Hieronim Gołofit – Wójt Gminy Konopnica.

Na wniosek dyrektora szkoły mgr J. Wójcika, w 2012 roku odznaczona odznaczeniem państwowym, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej.

W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik i Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kutwa złożyli Pani Urszuli podziękowania za długoletnią, pełną oddania i pasji pracę, życząc jednocześnie zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności na dalsze spokojne lata życia.

Były kwiaty, upominki i życzenia. A także chwile wzruszenia, nie tylko Pani Urszuli, ale i innych pracowników szkoły, z którymi wiele lat wspólnie pracowała. W uroczystości pożegnania uczestniczyły również Panie: Danuta Kwiecińska, była dyrektor szkoły oraz Alina Kowalczyk były pracownik.

Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz dzieci życzą, by na zasłużonej emeryturze znalazł się czas na pełną realizację tych zamierzeń i planów, na które brakowało czasu dotychczas. Na koniec dyrektor szkoły wyraził nadzieję, że Pani Urszula Lizut będzie jak najczęściej odwiedzała naszą szkołę i jak zapewnił – będzie w niej zawsze mile witanym gościem.

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły