konkurspiosenki

Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej ,,Wiosenne nutki”

konkurspiosenki

Fot. Uczestnicy konkursu z Anną Olszak z-cą Wójta Gminy Konopnica, mgr Anielą Sobolewską dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, nauczycielami-opiekunami uczniów ze szkół podstawowych w Stasinie, Konopnicy, Motyczu, Zemborzycach Teresz. oraz Radawcu Dużym.

Dnia 28 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w&nbspKonopnicy miał miejsce Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej ,,Wiosenne nutki„. Celem konkursu była prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci, rozbudzanie wśród nich zamiłowań do śpiewu oraz integrowanie uczniów szkół podstawowych z&nbspterenu Gminy Konopnica. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie: I&nbspkategoria – klasy 0 – I, II kategoria – klasy II – III
Szkoła mogła zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników (solistów) w każdej kategorii. Każdy z wykonawców prezentował jedną piosenkę o tematyce wiosennej. Jury oceniało dobór repertuaru, dostosowany do wieku, walory głosowe, muzykalność, interpretację i&nbsposobowość sceniczną uczestnika. Do rywalizacji przystąpiło 17 wykonawców z 5 szkół.

Szkołę naszą reprezentowali: Hubert Rutkowski z klasy I, Bartosz Gano z klasy II oraz Bartłomiej Wilczek z klasy III.

Wyróżnienie z naszej szkoły otrzymali: Hubert Rutkowski w kategorii I oraz Bartłomiej Wilczek w kategorii klas II – III, II miejsce w kategorii klasy II-III zajął Bartosz Gano, uczeń klasy II. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli Anna Olszak z-ca Wójta Gminy Konopnica, mgr Aniela Sobolewska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy nauczycielom klas I – III przygotowującym uczniów do konkursu Paniom: mgr Urszuli Lizut, mgr Edycie Strug, mgr Ewie Kliczka oraz Rodzicom za pomoc w dotarcie na miejsce zmagań konkursowych, zaangażowanie w&nbspprzygotowanie dzieci do konkursu.