pip

„Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”

pip

Fot. A. Kozłowska. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie podczas prelekcji w szkole.

W dniu 03.03.2016r. na terenie naszej szkoły odbyła się prelekcje dla uczniów z klas I-VI na temat „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”. Prelekcję wygłosili pracownicy Okręgowego Inspektoratu PIP w Lublinie, Panowie: Tomasz Abramczyk i Grzegorz Skorek. Główną tematyką spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka w rolnictwie, a szczególnie bezpieczeństwo podczas prac w gospodarstwie rolnym. Dzieci pomagając rodzicom w gospodarstwie bardzo często obsługują ciągniki, kopaczki do ziemniaków, pilarki i inne maszyny. Do wykonywania tych zajęć przyznaje się większość dziewcząt i chłopców. Niestety, często zlecanie dzieciom takich prac kończy się tragicznie.

Według statystyk liczba wypadków w rolnictwie spada. Dane nie uwzględniają jednak zdarzeń z udziałem dzieci. Co roku notowany jest kilkuprocentowy spadek. W ubiegłym roku takich wypadków było zgłoszonych nieznacznie ponad 22 tys. Dla porównania, w&nbsplatach 90 ubiegłego wieku, to było ponad 60 tys. wypadków rocznie. Właśnie prelekcje i&nbspkonkursy na ten temat mają zapobiec groźnym wypadkom. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli film pt.: „Rodzina Porażków” oraz otrzymali broszury „PRZYGODA NA WSI. ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA”, zawieszki do kluczy z logo PIP, opaski odblaskowe.

Mamy nadzieję, że takie prelekcje w dzieciach, tych najmłodszych, wykształcą nawyki bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rodziców, a w późniejszym okresie również bezpiecznej pracy, bo to w przyszłości na pewno zaowocuje zmniejszeniem zagrożeń i wypadków.