najsympatyczniejsi

Najsympatyczniejsi w roku szkolnym 2015/2016

najsympatyczniejsi

W dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2016 roku odbyło się wręczenie nagród w zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski szkoły głosowaniu na „Najsympatyczniejszego Ucznia Szkoły” w roku szkolnym 2015/2016. Głosowanie zbiegło się w czasie ze zbliżającymi się 14 lutego Walentynkami o czym chcemy niniejszym przypomnieć, tym bardziej i mniej zakochanym. Ponieważ będzie to już czas ferii zimowych, swoją walentynkę uczniowie będą mogli dzisiaj wrzucić do ozdobnego pudełka wystawionego w korytarzu, a listonosze z S.U. zadbają o to aby dotarła do właściwego adresata.

Wśród dziewcząt największą ilość głosów uzyskała Aleksandra Mazurek uczennica klasy V, spośród chłopców Kamil Maszewski z klasy IV. Uczniowie ci uzyskali tytuły „Najsympatyczniejszych w roku szkolnym 2015/2016„. W tym roku w zmienionej formule wyboru po raz pierwszy oprócz uczniów szkoły w tajnym głosowaniu wzięli udział nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi. Głosowanie przygotowali i przeprowadzili uczniowie skupieni w Samorządzie Uczniowskim pod czujnym okiem opiekuna mgr Tomasza Podgórskiego. Najsympatyczniejsi otrzymali od dyrektora mgr Jacka Wójcika pamiątkowe dyplomy, słodki upominek. Gratulujemy uczniom i ich Rodzicom!