konkurskoled

Hej kolęda , kolęda

konkurskoled

Fot. R. Wójcik. Uczestnicy szkolnego konkursu kolęd z dyr. szkoły mgr Jackiem Wójcikiem i opiekunem Samorządu Uczniowskiego mgr Tomaszem Podgórskim.

Szkolny Konkurs Karaoke Kolęd odbył się 15 stycznia 2016.

Celem konkursu było kultywowanie pięknej polskiej tradycji – śpiewania kolęd.

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski

uczestniczyli uczniowie klas IV – VI.

Jury oceniło walory i umiejętności wokalne uczestników, dobór i interpretacje kolęd.

Wyłoniono zwycięzców konkursu:

I miejsce zajął Nataniel Sieńko

II miejsce ax aeuqo: Nikola Kowalczyk, Krzysztof Kot i Karolina Podlaszewska

III miejsce Paweł Basak

Wyróżniono Kubę Buczkowskiego, Michała Zarajczyka i Oliwię Augustowską.

Wszyscy uczestnicy, oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali drobne upominki.

Gratulujemy laureatom!

Opiekun SU: mgr Tomasz Podgórski