kangurek

„Kangur Matematyczny 2016”-zapisy

kangurekWzorem lat ubiegłych planujemy przeprowadzenie na terenie szkoły Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2016” dla chętnych uczniów klas I-VI chcących zmierzyć się z nietypowymi zadaniami matematycznymi. W bieżącym roku szkolnym Konkurs odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 09.00. Nasi absolwenci wielokrotnie otrzymywali wyróżnienia w tym prestiżowym konkursie organizowanym od roku 1992 nad którym patronat sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W chwili obecnej konkurs jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń szkoły z klas I-VI. Udział konkursie jest dobrowolny. Prace sprawdzane są przez organizatora konkursu. Ponieważ Konkurs jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. W roku 2016 opłata ta od osoby wynosi 9,00 zł. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem syna/córki prosimy o:

– wpłatę do nauczyciela matematyki kwoty w wysokości 9,00 zł na najbliższym zebraniu z rodzicami lub w innym terminie, jednak nie później jak do 09 stycznia 2016 roku,
– wypełnienie oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem w konkursie syna/córki i przekazanie wraz z opłatą nauczycielowi. Szkoła z tytułu organizacji nie pobiera żadnych opłat.

Inne potrzebne informacje na stronie organizatora konkursu: http://www.kangur-mat.pl/index.php

mgr Anita Kozłowska-nauczyciel matematyki