MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty„, nasza szkoła dostosowuje poprzez doposażenie oddziału przedszkolnego na potrzeby dzieci 4-5 letnich. Celem programu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt koordynuje Urząd Gminy Konopnica. Dofinansowanie  projektu  unijnego  dla  naszej  placówki  to kwota 56 000,00 zł.

W ramach projektu zostały realizowane trzy typy zadań: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Dzięki temu nasza placówka wzbogaciła się między innymi o: nowe meble szkolne, dodatkowe elementy placu zabaw: bujaki, domek do zabaw, ławko-stoły drewniane, sprzęt komputerowy i audiowizualny, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zakupiono do kuchni lodówkę, kuchenkę mikrofalową, nowe naczynia, sztućce, itp. 01 września 2015 roku dzieci w oddziale przedszkolnym otrzymają do dyspozycji artykuły papiernicze, piśmienne, pomoce dydaktyczne. Zachęcamy niezdecydowanych Rodziców do zapisywania dzieci do naszego oddziału. Naprawdę warto!!!!!

mgr Jacek Wójcik- dyr. szkoły

kapitalludzki