ortografia

Konkurs uczniów klas II-III „Mistrz Ortografii”

ortografia

Fot. E. Kliczka. Uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego w Szkole Podstawowej „Europejczyk” w Szerokiem.

Dnia 22 kwietnia 2015r. w niepublicznej Szkole Podstawowej „Europejczyk” w Szerokiem odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii” dla uczniów klas II i III. Celem konkursu było motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie, rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego i estetycznego zapisu wyrazów, odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do konkursu przystąpili następujący uczniowie naszej szkoły: Nikola Kowalczyk z kl.III- zajęła II miejsce oraz Paulina Gęca i Jakub Łakota z kl. II.

Uczestnicy konkursu pisali dyktando sprawdzające wiedzę z zakresu zasad ortografii wykazując doskonałe umiejętności. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy uczniom i Paniom, które przygotowywały uczniów do konkursu mgr Ewie Kliczka i mgr Dorocie Sokołowskiej- nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

mgr Anita Kozłowska –szkolny administrator strony