Gminny Konkurs Recytatorski

images-big

02 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich odbył się konkurs recytatorski uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica. Uczestnicy recytowali wiersze o tematyce przyrodniczej. Z naszej szkoły po eliminacjach szkolnych do konkursu zakwalifikowało się 8 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowała mgr Edyta Strug.

W kategorii klas I – wystąpiło 14 uczniów, w kategorii klas II – 8, zaś w kategorii klas III–10 uczniów.

Estetycznie ustrojona, kameralna sala, oraz serdeczna atmosfera stworzona przez organizatorów konkursu wpłynęły pozytywnie na uczestników konkursu. Po występach uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawy ze śpiewem.

Jednak wszyscy z wielką niecierpliwością oczekiwali na werdykt komisji. Członkowie komisji konkursowej bardzo wysoko ocenili występ uczniów z naszej szkoły. A oto zajęte miejsca:

W kategorii klas I –   I miejsce ex aequo- Jakub Gołofit i Bartosz Gano,
W kategorii kas II-    I miejsce – Bartek Wilczek,
                               II miejsce – Paulina Gęca,
W kategorii klas III – I miejsce – Nikola Kowalczyk,
                               II miejsce – Krzysztof Kot.

Gratulujemy wszystkim laureatom, oraz nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej którzy przygotowywali uczniów do konkursu: mgr Edycie Strug, mgr Ewie Kliczka, mgr Anecie Podleśniej. Rodzicom dziękujemy za pomoc w dotarciu na miejsce przeprowadzonego konkursu.

mgr Anita Kozłowska – szkolny administrator strony