Odznaczenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Lublinie

W dniu 15 października 2013 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty, w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Parlamentu RP, wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, a przede wszystkim – wyróżnieni odznaczeniami i nagrodami nauczyciele.

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe  wręczyła Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno-Koguc. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę na wniosek dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika, odznaczona została mgr Anna Katarzyna Kutwa, pełniąca obecnie obowiązki dyrektora szkoły w zastępstwie. Gratulujemy!

Uroczystość zakończył musical przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, zrealizowany na podstawie spektakli: „Warszawa” i „Hemar znany i nieznany”, w którym wykonawcami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krasnegostawu i okolic.

mgr Tomasz Szabat-nauczyciel matematyki