Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Fot. T.Szabat. Młodzi artyści.

16 października o godzinie 10.30, odbyła się w naszej szkole, na odświętnie przybranej sali gimnastycznej, uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, a także rodzice.

Celem imprezy było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Na początek głos zabrała Pani Dyrektor Anna Kutwa, która wszystkim pracownikom szkoły złożyła życzenia, a także wręczyła nauczycielom dyplomy z podziękowaniami. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie popisywali się swoim kunsztem recytatorskim, aktorskim i muzycznym. Były wiersze, piosenki w wykonaniu klas 0-III, uczniowie klasy II przygotowali zabawne scenki z życia szkolnego, zakończone dowcipami. Dzieci z oddziału przedszkolnego zainscenizowały w sposób humorystyczny wiersz pt. „Murzynek Bambo”. Nie zabrakło też wskazówek przygotowanych przez uczniów klasy III i VI, dotyczących rozróżniania „gatunków”, jakie można spotkać w szkole – chodziło o nauczyciela i ucznia. Wiele radości sprawiła „lekcja”, podczas  której w rolę uczniów wcielili się nauczyciele, odpowiadający na trudne, podchwytliwe pytania. Szansą na otrzymanie ocen celujących był test sprawnościowy, z którym nauczyciele poradzili sobie wspaniale! W nagrodę wysłuchali oni piosenek w wykonaniu klasy VI. Jedna z piosenek zapewniała, że „14 października wpisujemy do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole. Za wysiłki i trudy nikt nagrody nie odmówi, właśnie w Święto Edukacji Narodowej”.

Na koniec uczniowie podziękowali nauczycielom, wręczając im kwiaty i drobne upominki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.

mgr Aneta Podleśna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej