Młodzież zapobiega pożarom

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi: Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

W dniu 05.02.2013 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne OTWP  „Młodzież zapobiega pożarom”. Do turnieju przystąpiło 8 uczniów z klas IV-VI, z których wyłonić się miała 5 osobowa grupa reprezentującą naszą szkołę w eliminacjach gminnych.

W kolejnym etapie OTWP naszą szkołę  reprezentować będą (w kolejności zajętych miejsc): Olga Wójcik, Liwia Kowalska, Adam Wadowski, Grzegorz Wydra, Maria Jóźwicka. Gratulujemy osiągniętych wyników. Życzymy wszystkim reprezentantom naszej szkoły powodzenia w dotarciu do finału centralnego turnieju, który odbędzie się w Warszawie.

mgr Tomasz Podgórski-nauczyciel techniki