Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z „OPERONEM”

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM  to ogólnopolska akcja edukacyjna organizowana bezpłatnie dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowe. Przystąpienie ucznia do sprawdzianu jest dobrowolne.

Próbny sprawdzian ma odwzorować realia kwietniowego sprawdzianu organizowanego przez OKE, dlatego próbne arkusze sprawdzianu są wzorowane na tych ze sprawdzianu właściwego. Osoby przygotowujące arkusze sprawdzianu są doświadczonymi egzaminatorami. Mają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, co zapewnia najwyższe standardy próbnego sprawdzianu. Dodatkową wartością jest możliwość otrzymania podsumowania wyników uczniów szkoły na tle wyników ogólnopolskich.

Tegoroczna edycja odbędzie się 10 stycznia 2013 roku, tj. czwartek o godz. 9.00. Partnerami projektu są  „Gazeta Wyborcza” i portal edulandia.pl

Harmonogram sprawdzianu:

  • 13 stycznia 2013 – publikacja odpowiedzi do zadań na stronie wydawnictwa Operon (po godz. 15.00) oraz w „Gazecie Wyborczej„;
  • do 01 lutego 2013 dyrektorzy przekazują wydawnictwu wyniki swoich uczniów;
  • początek marca 2013 – prezentacja ogólnopolskich wyników sprawdzianu i udostępnienie raportów szkołom.

Na podstawie stron: http://www.operon.pl/pss/o_projekcie