Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W szkole działa świetlica szkolna w różnych dniach w godz. 11.15–17.00. Nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad dziećmi codziennie od godz. 7.00. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom z kl. 0-I-VII opieki przed zajęciami i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzeniu warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury wg harmonogramu. Świetlica jest bezpłatna.

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko prowadzącego

Uwagi

 

Poniedziałek

12.05-13.05

 

mgr Jacek Wójcik

mgr Anna Kutwa

 

13.05-14.05

mgr Anna Kutwa

 

14.00-17.00

mgr Renata Rożek

 Fundacja

 

Wtorek

12.05-13.05

mgr Ewa Chojnacka

mgr Jacek Wójcik

 

13.05-14.05

mgr Ewa Chojnacka

mgr Ewa Kliczka

 

14.00-17.00

mgr Renata Rożek

Fundacja

 

Środa

12.05-13.05

mgr Anna Kutwa

mgr Ewa Chojnacka

 

13.05.-14.05

mgr Anna Kutwa

mgr Ewa Chojnacka

 

14.00-17.00

mgr Renata Rożek

 Fundacja

 

Czwartek

11.15-12.15

mgr Anna Kutwa

 

12.15-13.15

mgr Anna Kutwa

mgr Ewa Chojnacka

 

13.15-14.15

mgr Ewa Chojnacka

 

14.00-17.00

mgr Renata Rożek

Fundacja

 

Piątek

12.05-13.05

mgr Jacek Wójcik

mgr Ewa Chojnacka

 

13.05-14.05

mgr Anna Kutwa

mgr Ewa Chojnacka

 

14.00-17.00

mgr Renata Rożek

 Fundacja

 

Godziny pracy świetlicy  środowiskowej prowadzonej

przez Fundację „Szkoła  przyszłości”w Stasinie

– wychowawca mgr Renata Rożek

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

14.00-17.00

Wtorek

14.00-17.00

Środa

14.00-17.00

Czwartek

14.00-17.00

Piątek

14.00-17.00

UWAGA!

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających.

2. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub sekretariacie szkoły.

3. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy: mgr Ewy Chojnackiej, mgr Anny Kutwa, mgr Ewa Kliczka.

4. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, GODZINY PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 MOGĄ ULEC ZMIANIE.  SUGESTIE DOTYCZĄCE GODZIN PRACY PROSZĘ ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE DO DYR. SZKOŁY LUB UMIEŚCIĆ W CZERWCOWEJ ANKIECIE „SZKOŁA MOJEGO DZIECKA”.

 

 

UMOWA ŚWIETLICOWA

 

1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.

2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.

3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.

4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.

7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.

8. Dzielimy się zabawkami z innymi.

9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.

10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.

11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.

12. Nie biegamy po sali.

13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.

14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.

15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.

16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.