Ślubowanie klasy I

Dzień 23 października 2012 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla uczniów klasy pierwszej. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Stasinie.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Następnie pan dyrektor wygłosił przemówienie, w którym podkreślił powagę dzisiejszego dnia.

Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny, na który przybyli Król i Królowa Krainy Wiedzy oraz ich świta. Dzieci klas I musiały wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspierani przez wychowawczynię, Anetę Podleśną, pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły. Podczas ślubowania uczniowie powtarzali słowa przysięgi, tym samym zobowiązali się „… być pilnym w nauce, wzorowym w zachowaniu oraz godnie reprezentować Szkołę Podstawową w Stasinie”.

Pasowanie na ucznia przez pana dyrektora „wielkim ołówkiem” – było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Szkoda, że uroczystość Ślubowania zdarza się tylko raz w roku. Z niecierpliwością odliczamy dni do kolejnej…

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.