Rządowy program „Cyfrowa Szkoła”

29 szkół z terenu województwa lubelskiego zakwalifikowało się do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła„. W gronie placówek zakwalifikowanych do rządowego programu znalazła się Szkoła Podstawowa w Stasinie. W październiku otrzymaliśmy 13 komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem, szafkę z zestawem do ładowania baterii, tablicę interaktywną z projektorem multimedialnym.

W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoła będzie zobowiązana wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK. Program realizowany będzie w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku.

Dzięki udziałowi w programie szkoła uzyskała możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Program został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wsparcia finansowego w postaci wkładu własnego na zakup sprzętu oraz przeprowadzenie procedur przetargowych udzielił Wójt Gminy Mirosław Żydek oraz pracownicy Urzędu Gminy Konopnica.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły