OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY LEON Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Dzisiaj, tj. 25.03.2024r. chętni uczniowie naszej szkoły z klas II-VII wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego. Konkurs ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów, umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest nie tylko poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów otrzymają dyplom laureata i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymają dyplom uczestnictwa. Wyniki zostaną podane maksymalnie po trzech miesiącach od zakończenia konkursu. Trzymamy kciuki za naszych Uczniów! 😊