Konkurs pożarniczy-Etap Szkolny

20 lutego odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” . Chętni uczniowie przystąpili do napisania testu konkursowego. Największą liczbę punktów w swojej kategorii zdobył Gabryś z kl. II i Iga  z klasy VII. Uczniowie będą się teraz przygotowywali do kolejnego etapu- gminnego. Termin eliminacji zostanie podany w krótce.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci
i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej,
szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,
a także historii i tradycji ruchu strażackiego.