Bezpieczne zachowania podczas spacerów i na placu zabaw

Grupa „Słoneczek”. Przypomnienie zasad zachowania się podczas spacerów oraz zabawy na placu zabaw.