Fot. Uczestnicy Gminnego Konkursu Ortograficznego-uczniowie kl. 3, Inspektor ds. oświaty w Gminie Konopnica Monika Kowalska, nauczyciele SP w Stasinie organizujący konkurs, dyr. SP w Stasinie A.Kutwa, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej- opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

WEŹ BYKA ZA ROGI

WEŹ BYKA ZA ROGI – zmagania ortograficzne w Szkole Podstawowej w Stasinie!
Miło nam poinformować, że tytuł Gminnego Mistrza Ortografii 2023 dla uczniów klas III szkół podstawowych, uzyskał Dominik Michalak z Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnym w Radawczyku Drugim, II miejsce i tytuł Wicemistrza zdobyła Antonina Michalska ze Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, natomiast III miejsce – otrzymał Paweł Cholewa ze Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu.
Finał konkursu odbył się w poniedziałek, 24 kwietnia 2023 roku. W zmaganiach ortograficznych uczestniczyło 12 uczniów klas III, reprezentantów 6 szkół. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Konopnica.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy dokładnie sprawdzali testy, gdyż czasem o wygranej decydował przecinek lub niewielki błąd literowy. Dla wszystkich ubiegających się o zaszczytne miano „Gminnego Mistrza Ortografii” przygotowane zostały dyplomy i upominki, natomiast dla uczniów trzech pierwszych miejsc dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Uczeń, który zdobył tytuł Gminnego Mistrza Ortografii 2023 dodatkowo otrzymał pamiątkowy puchar. Nagrody ufundował Wójt Gminy Konopnica, pan Mirosław Żydek, które wręczyły Inspektor ds. oświaty  pani Monika Kowalska oraz dyrektor szkoły w Stasinie Anna Kutwa. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałej znajomości zasad polskiej pisowni.