80. rocznica powstania w getcie warszawskim

W dniu dzisiejszym, tj.19 kwietnia br., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pt.
Żonkile, która – prowadzona od lat przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – upamiętnia co roku
kolejną rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku rocznica jest szczególna, bo
okrągła czyli 80.
Prócz krótkiego apelu okolicznościowego prezentującego rys historyczny wspomnianego wydarzenia,
w klasach młodszych i starszych odbyły się zajęcia traktujące o trudnym i ważnym temacie przeżywania
i radzenia sobie ze stratą. Wraz z bohaterami zaprezentowanych na lekcjach opowiadań odbyliśmy
podróż po miejscach, czasach i osobach, które były, których nie ma, a o których chcemy pamiętać.
Odkryliśmy też wyjątkową historię przyjaźni trzech chłopców oraz wartość, jaką niesie pamięć.