Sprzątanie Gminy z ZZOKIEM

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji „Sprzątania Gminy z ZZOKiem”.  Już po raz drugi z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach przeprowadzimy wspólne sprzątanie gminy.  Akcja dofinansowana ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji proszone są o kontakt z koordynatorem z ramienia gminy pod numerem telefonu 81 47 87 328 lub z sołtysem swojej miejscowości.

Źródło: https://konopnica.eu/sprzatanie-gminy-z-zzokiem/