Fot. E. Łączka. Dyrektor szkoły mgr Anny Kutwa oraz uczennice I. Chmiel oraz A. Chmiel.

Wręczenie nagród za wyniki w nauce i udział w konkursach.

W dniu 24 marca br. podczas  szkolnego apelu odbyła się ceremonia uroczystego wręczenie stypendium za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie uczennicom z najwyższą średnią w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23. Miło nam zakomunikować że pamiątkowy dyplom i stypendium z rąk dyrektor szkoły mgr Anny Kutwa otrzymały  Iga Chmiel kl. VI oraz Alicja Chmiel kl. V. Nagroda jest rodzajem wyróżnienia dla uczennic które uzyskały nieprzeciętne wyniki w nauce w pierwszym semestrze. Gratulujemy dziewczętom i ich Rodzicom!

Tego samego dnia Pani dyrektor szkoły wręczyła dyplomy i nagrody laureatom oraz uczestnikom  za udział w konkursach matematycznych, językowych i plastycznych,  które odbywały się w ostatnim czasie. Gratulujemy nauczycielom i wychowawcom sukcesów uczniów oraz wszystkim uczestnikom i laureatom!