Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Drodzy ósmoklasiści,

poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 – https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2023/2024- https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Informacje na temat szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

  1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ – opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
  2. https://waszaedukacja.pl/ – wyszukiwarka szkół różnego typu
  3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ – technika i szkoły branżowe miasta Lublin
  4. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ – opisy zawodów
  5. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html – informacje o danych zawodach – opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
  6. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk – filmy o zawodach – filmy prezentujące wybrane zawody
  7. http://www.mapakarier.org/ – gra „Miasto zawodów” – gra popularyzująca przeróżne zawody
  8. https://barometrzawodow.pl/ – prognoza zapotrzebowania na zawody
  9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility – szkoły w Lublinie, zawody – opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
  10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ – spis i charakterystyka zawodów