IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje Pi”

Koło Dydaktyków MaFiI działające na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaprasza wszystkich uczniów klas 6–8 szkół podstawowych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moje Pi”. Zgłoszenia prac na konkurs do 1 marca br.

Cele Konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności liczby pi.
 • Popularyzacja Dnia Liczby Pi.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.
 • Promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości szerszemu kręgowi   odbiorców.

W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych.

 • Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach: forma płaska, forma przestrzenna.
 • Uczestnik może przygotować w ramach Konkursu tylko jedną pracę.
 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna. Maksymalny format pracy płaskiej to A4 a praca przestrzenna nie powinna przekraczać wymiarów 30 cm x 30 cm x 30 cm.
 • Tematem prac jest liczba Pi widziana oczami uczestnika. Inspiracją może być historia jej odkrycia, zastosowanie.
 • Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Prace zniszczone nie będą oceniane.
 • Do każdej pracy należy załączyć Kartę zgłoszenia, którą należy czytelnie wypełnić.
 • Prace należy składać do 07.03.2023 osobiście w Sekretariacie Instytutu Matematyki (pokój A 227, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1) lub za pośrednictwem poczty na adres Instytutu Matematyki UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,20-031 Lublin, z dopiskiem „Moje Pi”) – decyduje data wpływu przesyłki.

Więcej informacji na stronie https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,iv-wojewodzki-konkurs-plastyczny-moje-pi-,127323.chtm