Fot. Uczestnicy Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych “Herody 2023” w SP w Motyczu w dniu 11.01.2023r. wraz z organizatorami, dyrektorami szkół, zaproszonymi gośćmi, opiekunami grup kolędniczych.

„Herody 2023”- Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Herody to ludowe przedstawienia bożonarodzeniowe, odgrywane przez kolędników. Mimo że coraz rzadziej pojawiają się w domach, ich występy możemy oglądać przy okazji konkursów lub wydarzeń okołoświątecznych. Takie wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu, gdzie dzieci z naszej szkoły wystąpiły w gminnym przeglądzie grup kolędniczych „Herody 2023”.

Pojęcie „kolęda” oznacza „podarunek noworoczny lub wigilijny, bożonarodzeniowy”. Początkowo kolędnikami byli tylko mali chłopcy (ok. 6-13 lat), którzy chodzili od domu do domu, śpiewając kolędy z ruchomą, kolorową gwiazdą betlejemską w okresie bożonarodzeniowym. Niegdyś w tej grupie zawsze musiały się pojawić osoby przebrane za Trzech Króli, Heroda, śmierć i diabła oraz chłopiec, który nosił szopkę. Ich wizyta w domu miała przynieść gospodarzom szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku.

Kolędowanie to jedna z najstarszych tradycji świąt Bożego Narodzenia – dziś mająca już w większej mierze charakter zabawy. Warto jednak nadal ją kultywować o czym mogliśmy się przekonać występując w gościnnej szkole w Motyczu. Dziękujemy za doskonałą organizację całego wydarzenia i zaproszenie do udziału. Nasi uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu jasełek pt. „Witaj Dziecię”. Gratujemy wszystkim wspaniałego występu!

Patronat honorowy nad Gminnym Przeglądem Grup Kolędniczych “Herody 2023” objął Wójt Gminy Konopnica pan Mirosław Żydek. Patronem medialnym był wydawca gazetki lokalnej “Echo Konopnicy” w osobie redaktor prowadzącej pani Małgorzaty Sulisz.

Anna Katarzyna Kutwa-dyrektor szkoły