Zapoznaj się z historią swojej miejscowości!

UMCS w Lublinie wyszło z ciekawą inicjatywą dla naszego środowiska lokalnego, zachęcając wszystkich interesujących się historią i współczesnością naszych miejscowości do współpracy.

Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną UMCS uruchomiło już stronę poświęconą m.in. historii wsi gminy Konopnica w encyklopedycznym ujęciu. Strona jest dostępna pod linkiem: https://lubelskie-encyklopedia.pl/

Należy kliknąć „Baza miejscowości” i wybrać odpowiednią literę alfabetu. Kilka słów o konstrukcji haseł dotyczących poszczególnych osad, na przykładzie Stasina: https://lubelskie-encyklopedia.pl/index.php/2022/12/22/stasin/

Hasło podzielone jest na dwie części – „Miejscowości – część ekspercka” (przygotowana przez zespół składający się z archeologa i trójki historyków) oraz „Małe ojczyzny -strefa regionalistów”. Z założenia zakładki w drugiej części mają być wypełniane przez Państwo.

Jak to wygląda w praktyce? Proszę kliknąć przy haśle Motycz -> „Małe ojczyzny”-> „Rodziny pamiątki”. Zostało tam umieszczone zdjęcie pochodzące z prywatnych zbiorów. Zachęcamy do zamieszczania opisów firm, przedsiębiorstw działających w gminie, instytucji kultury, klubów sportowych, szkół, parafii, opisów zwyczajów i tradycji charakterystycznych dla danej miejscowości, itp. Przesyłane w ten sposób materiały trafiają do kierownika projektu. Po uzyskaniu jego akceptacji, są zamieszczane na stronie.
W razie pytań, autorzy projektu proszą o kontakt, e-mail: a.a.obara@gmail.com

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej: https://www.facebook.com/gmina.konopnica/?ref=ts&fref=ts