Fot. Uczniowie szkoły biorący udział w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyczny Pingwin”.

Ogólnopolski Konkurs „Matematyczny Pingwin”.

W dniu 22.11.2022 chętni uczniowie szkoły z klas IV-VIII wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczny Pingwin.

Każdy z przygotowanych przez organizatora testów składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli uczeń nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Wyniki konkursu Pingwin zostaną przesłane do szkół do dnia 17.01.2023 r.

Uczniowie byli przygotowywani do konkursu pod okiem mgr Anity Kozłowskiej nauczyciela matematyki.