Fot. Uczniowie klas 4-6 podczas #ODOlekcje, czyli warsztatów on-line.

#ODOlekcje, czyli warsztaty on-line w klasach IV-VI.

Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w warsztatach on-line  #ODOlekcje, które są organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach programu Twoje dane- Twoja sprawa. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych wśród młodych ludzi. Zajęcia pozwoliły dostarczyć uczniom wiedzy o bezpiecznym funkcjonowaniu w świecie nowych technologii.

Na lekcji online poruszano zagadnienia, takie jak: prywatność, ochrona danych osobowych i bezpieczne posługiwanie się takimi danymi w Internecie, świadome zarządzanie wizerunkiem, w tym zwłaszcza podczas korzystania z mediów społecznościowych, rozpoznawanie zagrożeń związanych z posługiwaniem się danymi osobowymi w świecie wirtualnym.