OCALIMY ŚWIAT – „Cała Polska czyta dzieciom”

Ekoprogram „Ocalimy Świat” to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności czytelniczych, społecznych i kompetencji cyfrowych.

Organizatorem Programu „Ocalimy Świat”  jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu oraz Biblioteki Narodowej.

W ramach programu biblioteka szkolna otrzymała w darze kolejne pozycje książkowe.

Zadaniem każdej z tych wyjątkowych propozycji literackich jest wprowadzenie młodych odbiorców w świat problemów ekologicznych oraz wartości moralnych. Sfery te są bowiem ze sobą ściśle związane, ponieważ obecny globalny kryzys ekologiczny jest skutkiem głębokiego kryzysu wartości.

Młodzi ludzie chcą włączyć się w ratowanie życia na Ziemi. Aby postępować odpowiedzialnie i mądrze, muszą mieć wiedzę i podejmować dobre decyzje, z szacunkiem dla wszystkich współmieszkańców planety. Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

mgr Regina Wójcik-nauczyciel bibliotekarz