TOBIE SZKOŁO ŚLUBUJEMY!!!

Dnia 19 października odbyła się uroczystość “Pasowania pierwszej klasy”. 

W obecności przybyłych na uroczystość gości,  Wójt Gminy Konopnica – Pani Anny Olszak, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników oraz uczniów, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. 

Uroczystość składała się z części artystycznej, w której pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne, muzyczne i wokalne. W drugiej – oficjalnej części nastąpiło uroczyste ślubowanie i pierwszoklasiści zostali przez Panią Dyrektor – Annę Kutwę pasowani na uczniów. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz wiele ciekawych upominków. 

W trzeciej części uroczystości – jako niespodziankę, uczniowie klasy pierwszej przygotowali występ ludowy. Ubrani w tradycyjne stroje lubelszczyzny zaprezentowali ludowy taniec lubelski oraz piosenkę lubelską.

Dalszą część swojego świętowania uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami, mile spędzili przy słodkim poczęstunku, wcześniej przygotowanym przez rodziców.

Życzymy pierwszakom wielu sukcesów! 

Emilia Łączka -wychowawca kl I