1. Dotacja celowa MEN zapewnia wszystkim uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, wybranych materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szkolnym 2022/2023. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymają w pierwszych dniach nauki (z wyjątkiem podręczników do religii).

2. Podręczniki do religii można odkupić od uczniów starszych klas lub zakupić w porozumieniu z nauczycielem religii po rozpoczęciu roku szkolnego. Informacja dotycząca obowiązujących tytułów podręczników do nauczania religii na rok szkolny 2022/2023 jest zamieszczona na końcu spisu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”- „Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2022-2023”.

3. Dotacja nie obejmuje zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do oddziału przedszkolnego. Podręczniki dla dzieci zakupują Rodzice w porozumieniu z nauczycielem i Radą Rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 01.09.2022r.

4. Wyprawkę dziecka (wskazane przez nauczyciela przybory, art. papiernicze, inne) w oddziale przedszkolnym i uczniów w kl. I-III należy przekazać wychowawcy oddziału w pierwszych dniach nauki.

5. W przypadku kiedy zeszyt przedmiotowy w poprzedniej klasie nie był zapisany w 70%, dopuszcza się jego wykorzystanie w bieżącym roku szkolnym. Wskazana jest kontynuacja zeszytów z przedmiotu technika. Podobna zasada dotyczy innych przyborów szkolnych, np. kredek, farb, nożyczek, itp. Jeżeli nadają się do dalszego użytku nie ma potrzeby zakupu nowych.

WYPRAWKA UCZNIA KL. I

WYPRAWKA UCZNIA KLASY II

WYPRAWKA UCZNIA KLASY III

WYPRAWKA UCZNIA KLASY IV

WYPRAWKA UCZNIA KLASY V

WYPRAWKA UCZNIA KLASY VI

WYPRAWKA-UCZNIA-KLASY-VIII