Znamy wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/22!

CKE ogłosiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w maju br. zdawali uczniowie klas ósmych.  27 tys. ósmoklasistów z województwa lubelskiego w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi wypadło całkiem przyzwoicie. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższy wynik procentowy lub zbliżony jak ich rówieśnicy w powiecie, województwie i kraju. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie szkół w gminie Konopnica uzyskali najwyższe wyniki w powiecie lubelskim z języka polskiego i matematyki, a wynik z języka angielskiego uplasował ich na drugim miejscu w powiecie.

Tabela. Wyniki wstępne egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2021/2022 organizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy.

   ŚREDNI  WYNIK W PROCENTACH
PRZEDMIOT SZKOŁA POWIAT WOJEWÓDZTWO POLSKA
Język polski 66 64 61 60
Matematyka 62 59 56 57
Język angielski
65 64 64 67

Wyniki naszych uczniów plasują się odpowiednio w staninie 7 – j. polski, 6 – matematyka i 5- j. angielski.

Uczniom klasy VIII i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!  

1. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie lubelskim ze strony OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111.02_EO_informacja%20wst%C4%99pna_2022_LUB.pdf

2. Wstępne informacje o wynikach E8 w 2022 r. – Prezentacja CKE w Warszawie: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informacje_o_wynikach/2022/20220701%20Wst%C4%99pna%20informacja%20o%20wynikach%20E8%202022%20PREZENTACJA.pdf

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku w powiatach  -do pobrania w pliku excel.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku w gminach   -do pobrania w pliku excel.