Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 43 750,00 zł. !!

W Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyły się obrady Zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych  o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Zespół wytypował 160 szkół z województwa lubelskiego do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 264 056, 90 zł w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku. Kwalifikacji nie uzyskało 207 szkół.

Szkoła Podstawowa w Stasinie  zakwalifikowała się do programu  „Aktywna tablica”  i otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 43 750,00 zł.

Cieszymy się bardzo, z otrzymanych środków pieniężnych. Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności prowadzonych w szkole zajęć. Interaktywne metody pracy na lekcjach z różnych przedmiotów sprawią, że zajęcia będą ciekawsze i inspirujące do zdobywania oraz poszukiwania nowej wiedzy przez naszych uczniów.